ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΠΩΣ:

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΕΣ

ΕΞΩΝΗΣΕΙΣ

Εξειδικευμένη πληροφορία και υποστήριξη σε θέματα πλειστηριασμών-εκποιήσεων κλπ.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν τη διαδικασία.

Τι πρέπει να αποφύγετε και πώς να ελιχθείτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τι πρέπει να προσέξετε στις προθεσμίες και το χειρισμό μετά την διαδικασία.